top of page

משחקים

המשחקים באתר זה הם פרי מחקר שנערך בעשרים השנים האחרונות.
אלו מתארים את סיפור הציונות מתחילת המאה העשרים ועד הקמת המדינה.

כלולים פה 7 סווגים של משחקים שלכל אחד איפיונים משלו. 

bottom of page