©2019 גדי כפיר

משחקי קלפים

משחקי אדלה סנדלר
אלמלא תורה לא היו שמיים
הספרן
טרילוגיה עמנו - ארצנו - חגנו
פלירט - משחק אהבה
קוויטלאך
רביעיות אישים יהודים גרמנים
רוץ רץ ומידות
משחק העיר הודפס בברלין ב1913

יוצר המשחק היה י.לובמן חביב בוגר סמינר בית הכרם שנסע לברלין ושם הכין את המשחק. משפחתו ממיסדי ראשון לציון