משחקי קלפים

משחקי אדלה סנדלר
אלמלא תורה לא היו שמיים
הספרן
טרילוגיה עמנו - ארצנו - חגנו
פלירט - משחק אהבה
קוויטלאך
רביעיות אישים יהודים גרמנים
רוץ רץ ומידות

©2019 גדי כפיר

משחק העיר הודפס בברלין ב1913

יוצר המשחק היה י.לובמן חביב בוגר סמינר בית הכרם שנסע לברלין ושם הכין את המשחק. משפחתו ממיסדי ראשון לציון