משחקי קלפים

משחקי אדלה סנדלר
אלמלא תורה לא היו שמיים
הספרן
טרילוגיה עמנו - ארצנו - חגנו
פלירט - משחק אהבה
קוויטלאך
רביעיות אישים יהודים גרמנים
רוץ רץ ומידות

©2019 גדי כפיר

רביעית קלפי סנפ ומכסה קופסא

המיוחד במשחק זה הוא שמשחקים בקלפים שעליהם פריטי יודאיקה בארצות אחרות על הקלפים מופיעים עצמים מתרבות חומרית ולא מאביזרים קדושים