משחקי קלפים

משחקי אדלה סנדלר
אלמלא תורה לא היו שמיים
הספרן
טרילוגיה עמנו - ארצנו - חגנו
פלירט - משחק אהבה
קוויטלאך
רביעיות אישים יהודים גרמנים
רוץ רץ ומידות

©2019 גדי כפיר

פטר השחור בגרמנית

ברלוי את הרעיון למשחקים זהו המקור הגרמני ממנו שאב בארץ