פסלי חומר

'אשה'
'אשה'

חומר: יציקה אקרילית, תבנית מחומר

'אשה'
'אשה'

30X30X30 מדות

היו"ר' מלפנים. חומר'
היו"ר' מלפנים. חומר'

30X15X15:מדות

היו"ר' מאחור. חומר'
היו"ר' מאחור. חומר'

30X15X15 :מדות

ידו בכל ויד כל בו'. חומר'
ידו בכל ויד כל בו'. חומר'

20X20X20 :מדות

'רודף  שמלות'
'רודף שמלות'

25X25X10 חומר מדות

רודף  שמלות'  חזית'
רודף שמלות' חזית'

25X25X10 חומר מדות

'אם וילדיה'
'אם וילדיה'

15X15X15 חומר, מדות

1  'ארבע  ראשי'
1 'ארבע ראשי'

13X11X11 :חומר, מידות

ארבע ראשי' 2'
ארבע ראשי' 2'
ארבע ראשי'  3'
ארבע ראשי' 3'
'אף על פי'
'אף על פי'

37X20X5 :חומר. מידות

אשה ארץ ישראל' חומר'
אשה ארץ ישראל' חומר'

33X5X5 מדות

'בננה, פצצת - אנרגיה'
'בננה, פצצת - אנרגיה'

35X15X20 מדות : ברונזה יצוק מתבנית חומר

אמהות' מלפנים. חומר'
אמהות' מלפנים. חומר'

25X25X25 מדות

אמהות' מאחור. חומר'
אמהות' מאחור. חומר'

25X25X25 מדות

אישה כינור'. חומר'
אישה כינור'. חומר'

35X15X6 מדות

ראש צלם' יציקה אקרילית חומר'
ראש צלם' יציקה אקרילית חומר'

20X20X20 :מדות

ראש צלם' יציקה אקרילית חומר'
ראש צלם' יציקה אקרילית חומר'

20X20X20 :מדות

נועם ובר' מאחור'
נועם ובר' מאחור'

חומר: עץ וחומר 17X26 X 15 מדות

'נועם ובר'
'נועם ובר'

חומר: עץ וחומר 17X26 X 15 מדות