פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

היו"ר' מאחור. חומר'

30X15X15 :מדות