פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

'בננה, פצצת - אנרגיה'

35X15X20 מדות : ברונזה יצוק מתבנית חומר