©2019 גדי כפיר

פסלי חומר

אישה כינור'. חומר'

35X15X6 מדות