פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

רודף  שמלות'  חזית'

25X25X10 חומר מדות