©2019 גדי כפיר

פסלי חומר

'רודף  שמלות'

25X25X10 חומר מדות