פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

'רודף  שמלות'

25X25X10 חומר מדות