©2019 גדי כפיר

פסלי חומר

'אם וילדיה'

15X15X15 חומר, מדות