פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

1  'ארבע  ראשי'

13X11X11 :חומר, מידות