פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

היו"ר' מלפנים. חומר'

30X15X15:מדות