©2019 גדי כפיר

פסלי חומר

'אף על פי'

37X20X5 :חומר. מידות