פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

'אף על פי'

37X20X5 :חומר. מידות