פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

ראש צלם' יציקה אקרילית חומר'

20X20X20 :מדות