©2019 גדי כפיר

פסלי חומר

'נועם ובר'

חומר: עץ וחומר 17X26 X 15 מדות