פסלי חומר

©2019 גדי כפיר

נועם ובר' מאחור'

חומר: עץ וחומר 17X26 X 15 מדות