©2019 גדי כפיר

פסלי חומר

נועם ובר' מאחור'

חומר: עץ וחומר 17X26 X 15 מדות