משחקי גיאוגרפיה ומסעות

אעברה נא בארץ
40 שנה במדבר
טיול בארץ
לכו איפוא ונלכה ארצה 
עלה הגלילה
מונופול
משחק עליה

©2019 גדי כפיר

מונופול מכסה קופסא

,לוח המשחק המשחק הופיע גם בשמות ארגון ,רכוז