©2019 גדי כפיר

משחקי גיאוגרפיה ומסעות

אעברה נא בארץ
40 שנה במדבר
טיול בארץ
לכו איפוא ונלכה ארצה 
עלה הגלילה
מונופול
משחק עליה
הוראות המשחק

הוראות המשחק מאפשרות 6 מסלולים שונים בדרכיה של ארץ ישראל