©2019 גדי כפיר

משחקי גיאוגרפיה ומסעות

אעברה נא בארץ
40 שנה במדבר
טיול בארץ
לכו איפוא ונלכה ארצה 
עלה הגלילה
מונופול
משחק עליה
מפת משחק 1936

נעשתה ע"י זאב וילנאי ואינה כוללת את הנגב בתחומי ארץ ישראל