משחקי גיאוגרפיה ומסעות

אעברה נא בארץ
40 שנה במדבר
טיול בארץ
לכו איפוא ונלכה ארצה 
עלה הגלילה
מונופול
משחק עליה

©2019 גדי כפיר

מפת משחק 1936

נעשתה ע"י זאב וילנאי ואינה כוללת את הנגב בתחומי ארץ ישראל