משחקי גיאוגרפיה ומסעות

אעברה נא בארץ
40 שנה במדבר
טיול בארץ
לכו איפוא ונלכה ארצה 
עלה הגלילה
מונופול
משחק עליה

©2019 גדי כפיר

  ואליש- קורות חיים

המשחק כתוב בשפה הגרמנית הוא נוצר ע"י ואליש