©2019 גדי כפיר

משחקי גיאוגרפיה ומסעות

אעברה נא בארץ
40 שנה במדבר
טיול בארץ
לכו איפוא ונלכה ארצה 
עלה הגלילה
מונופול
משחק עליה
  ואליש- קורות חיים

המשחק כתוב בשפה הגרמנית הוא נוצר ע"י ואליש