משחקי גיאוגרפיה ומסעות

אעברה נא בארץ
40 שנה במדבר
טיול בארץ
לכו איפוא ונלכה ארצה 
עלה הגלילה
מונופול
משחק עליה

©2019 גדי כפיר

הוראות משחק

משחק מקיף את מרחב ארץ ישראל הגדולה מדמשק לרבת עמון ועד קו בארשבע מזרחה