משחקי גיאוגרפיה ומסעות

אעברה נא בארץ
40 שנה במדבר
טיול בארץ
לכו איפוא ונלכה ארצה 
עלה הגלילה
מונופול
משחק עליה

©2019 גדי כפיר

משחק עליה

ומתאר את מסלול העליה לארץ מברלין דרך טריאסט, קפריסין וחיפה ומביא את העולה להתישבות בעמק חפר נוצר בברלין ע"י הקרן הקיימת