©2019 גדי כפיר

משחקי גיאוגרפיה ומסעות

אעברה נא בארץ
40 שנה במדבר
טיול בארץ
לכו איפוא ונלכה ארצה 
עלה הגלילה
מונופול
משחק עליה
משחק עליה

ומתאר את מסלול העליה לארץ מברלין דרך טריאסט, קפריסין וחיפה ומביא את העולה להתישבות בעמק חפר נוצר בברלין ע"י הקרן הקיימת