משחקי ידע

משחק תרבות אור
משחק תרבות אור ארץ ישראל
משחק לימוד עברית
Show More
תוצרת ארצי

©2019 גדי כפיר

מפת אור

מפת ארץ ישראל על גבי לוח מחומר פלסטי מצדה השמאלי רשימת מקומות בארץ אם סוגרים מעגל חשמל ונדלק אור אומר שהמקום זוהה נכון