©2019 גדי כפיר

משחקי ידע

משחק תרבות אור
משחק תרבות אור ארץ ישראל
משחק לימוד עברית
Show More
תוצרת ארצי
מפת אור

מפת ארץ ישראל על גבי לוח מחומר פלסטי מצדה השמאלי רשימת מקומות בארץ אם סוגרים מעגל חשמל ונדלק אור אומר שהמקום זוהה נכון