משחקי ידע

משחק תרבות אור
משחק תרבות אור
משחק תרבות אור

למשחק לוח שאלות עם חורים לידם ולידו לוח תשובות אם מחברי בין השאלה לתשובה בעזרת חוט חשמל והתשובה נכונה נדלק אור

משחק תרבות אור -קקל
משחק תרבות אור -קקל

השאלות והתשובות מתיחסות לנושאי הקק"ל

משחק תרבות אור ארץ ישראל
מפת אור
מפת אור

מפת ארץ ישראל על גבי לוח מחומר פלסטי מצדה השמאלי רשימת מקומות בארץ אם סוגרים מעגל חשמל ונדלק אור אומר שהמקום זוהה נכון

משחק לימוד עברית
סרגל מידע -קבוצים
סרגל מידע -קבוצים

בסרגל יש חלונות לפרטי מידע הקשורים בקיבוצים , ,כגון: מספר תושבים, בעלות הקרקע ,מקום בארץ,זכויות מים

לוח פעלים וזמנים
לוח פעלים וזמנים

לוח מסתובב ובו חלונות לאפשר פעלים ושוררשים בעברית והטיתם לבניינים אחרים

הוראות משחק- לוטו עברי
הוראות משחק- לוטו עברי
לוח וכרטיסי משחק
לוח וכרטיסי משחק
תוצרת ארצי
תוצרת ארצי

.משחק קוביה. בפלסטינה יש כ 100 יצרנים נעשה ע"י מרגלית עקביה

תוצרת ארצי