©2019 גדי כפיר

משחקי ידע

משחק תרבות אור
משחק תרבות אור ארץ ישראל
משחק לימוד עברית
Show More
תוצרת ארצי
סרגל מידע -קבוצים

בסרגל יש חלונות לפרטי מידע הקשורים בקיבוצים , ,כגון: מספר תושבים, בעלות הקרקע ,מקום בארץ,זכויות מים