משחקי ידע

משחק תרבות אור
משחק תרבות אור ארץ ישראל
משחק לימוד עברית
Show More
תוצרת ארצי

©2019 גדי כפיר

משחק תרבות אור

למשחק לוח שאלות עם חורים לידם ולידו לוח תשובות אם מחברי בין השאלה לתשובה בעזרת חוט חשמל והתשובה נכונה נדלק אור