משחקי ידע

משחק תרבות אור
משחק תרבות אור ארץ ישראל
משחק לימוד עברית
Show More
תוצרת ארצי

©2019 גדי כפיר

לוח פעלים וזמנים

לוח מסתובב ובו חלונות לאפשר פעלים ושוררשים בעברית והטיתם לבניינים אחרים