©2019 גדי כפיר

משחקי ידע

משחק תרבות אור
משחק תרבות אור ארץ ישראל
משחק לימוד עברית
Show More
תוצרת ארצי
לוח פעלים וזמנים

לוח מסתובב ובו חלונות לאפשר פעלים ושוררשים בעברית והטיתם לבניינים אחרים