משחקי לוטו

דומינו ארץ ישראל
לוטו היישוב והארץ
לוטו הסתכלותי
לוטו חיות
לוטו יישובי הארץ

©2019 גדי כפיר

לוטו תרבות חמרית

הלוטו חסר הוראות משחק וקלפים כמו כן נתתי לו את השם