©2019 גדי כפיר

משחקי לוטו

דומינו ארץ ישראל
לוטו היישוב והארץ
לוטו הסתכלותי
לוטו חיות
לוטו יישובי הארץ
  דומינו ארץ ישראל קלפי

בתמונה נראים הקלפים מסודרים לפי רצף המשחק שנוצר בברלין ע"י הקרן הקיימת ומדגים בצורה גרפית מה נעשה בכספי התרומות של יהודי העולם.