משחקי לוטו

דומינו ארץ ישראל
לוטו היישוב והארץ
לוטו הסתכלותי
לוטו חיות
לוטו יישובי הארץ

©2019 גדי כפיר

  דומינו ארץ ישראל קלפי

בתמונה נראים הקלפים מסודרים לפי רצף המשחק שנוצר בברלין ע"י הקרן הקיימת ומדגים בצורה גרפית מה נעשה בכספי התרומות של יהודי העולם.