פסלי אבן

רקדנית' חומר: אוניקס'
רקדנית' חומר: אוניקס'

40X29X25 מדות

רקדנית' חומר: אוניקס'
רקדנית' חומר: אוניקס'

צד שני

אילן חושב' חומר: אבן ערד'
אילן חושב' חומר: אבן ערד'

40X20X20 מדות

גלם של ראש מצרי
גלם של ראש מצרי
ראש מצרי'  צד  ב חומר: אוניקס'
ראש מצרי' צד ב חומר: אוניקס'
ראש מצרי'  צד א   חומר: אוניקס'
ראש מצרי' צד א חומר: אוניקס'

60X25X10 מדות

גלם של המקשיב
גלם של המקשיב
המקשיבי' חומר: גיר'
המקשיבי' חומר: גיר'
המקשיבי' חומר: גיר'
המקשיבי' חומר: גיר'

45X30 X20 מדות

'שמלנית ורודה'
'שמלנית ורודה'

25X20X15 מדות

'משחק המלכים'
'משחק המלכים'

חומר: אלבסטר ממנחמיה 30 X30 X10 מדות

'משחק המלכים'
'משחק המלכים'

חומר: אלבסטר ממנחמיה 30 X30 X10 מדות

משחק המלכים' בנקודת מגוז'
משחק המלכים' בנקודת מגוז'

חומר: אלבסטר ממנחמיה 30 X30 X10 מדות

'משחק המלכים'
'משחק המלכים'

חומר: אלבסטר ממנחמיה 30 X30 X10 מדות

תערוכה ביפו
תערוכה ביפו

בתצוגה בתערוכת האביב 2012

ינשוף'. חומר: אלבסטר'
ינשוף'. חומר: אלבסטר'

30X40 X20 מדות

חומר גלם ינשוף
חומר גלם ינשוף
קשה רך' 1 חומר: שיש ברזילאי'
קשה רך' 1 חומר: שיש ברזילאי'

40X30X 15 מדות

קשה רך' 2 חומר: שיש ברזילאי'
קשה רך' 2 חומר: שיש ברזילאי'
קשה רך' 3 חומר: שיש ברזילאי'
קשה רך' 3 חומר: שיש ברזילאי'
צפורה נוצות' חומר: אבן ערד'
צפורה נוצות' חומר: אבן ערד'
צפורה נוצות' חומר: אבן ערד'
צפורה נוצות' חומר: אבן ערד'
צפורה נוצות' חומר: אבן ערד'
צפורה נוצות' חומר: אבן ערד'

25 X40 X30 מדות

גובה בפנים' מלפנים'
גובה בפנים' מלפנים'

חומר: הוניקס מפקיעין 30 X 20 X8 מדות

גובה בפנים' מאחור
גובה בפנים' מאחור

חומר: הוניקס מפקיעין

'אינדיאני מרחף'
'אינדיאני מרחף'

50X30X15 מדות חומר: הוניקס

חסום' 1 חומר: אבן גיר'
חסום' 1 חומר: אבן גיר'

42 X 30 X 10 מדות

חסום' 2 חומר: אבן גיר'
חסום' 2 חומר: אבן גיר'
חסום' 3 חומר: אבן גיר'
חסום' 3 חומר: אבן גיר'
חסום' 4 חומר: אבן גיר'
חסום' 4 חומר: אבן גיר'
חסום' 5 חומר: אבן גיר'
חסום' 5 חומר: אבן גיר'
חסום' 6 חומר: אבן גיר'
חסום' 6 חומר: אבן גיר'