©2019 גדי כפיר

פסלי אבן

'משחק המלכים'

חומר: אלבסטר ממנחמיה 30 X30 X10 מדות