©2019 גדי כפיר

פסלי אבן

אילן חושב' חומר: אבן ערד'

40X20X20 מדות