פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

אילן חושב' חומר: אבן ערד'

40X20X20 מדות