פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

תערוכה ביפו

בתצוגה בתערוכת האביב 2012