פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

ראש מצרי'  צד  ב חומר: אוניקס'