פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

ראש מצרי'  צד א   חומר: אוניקס'

60X25X10 מדות