פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

המקשיבי' חומר: גיר'

45X30 X20 מדות