©2019 גדי כפיר

פסלי אבן

רקדנית' חומר: אוניקס'

40X29X25 מדות