פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

צפורה נוצות' חומר: אבן ערד'