פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

משחק המלכים' בנקודת מגוז'

חומר: אלבסטר ממנחמיה 30 X30 X10 מדות