©2019 גדי כפיר

פסלי אבן

משחק המלכים' בנקודת מגוז'

חומר: אלבסטר ממנחמיה 30 X30 X10 מדות