©2019 גדי כפיר

פסלי אבן

גובה בפנים' מלפנים'

חומר: הוניקס מפקיעין 30 X 20 X8 מדות