פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

ינשוף'. חומר: אלבסטר'

30X40 X20 מדות