פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

'אינדיאני מרחף'

50X30X15 מדות חומר: הוניקס