©2019 גדי כפיר

פסלי אבן

'אינדיאני מרחף'

50X30X15 מדות חומר: הוניקס