©2019 גדי כפיר

פסלי אבן

צפורה נוצות' חומר: אבן ערד'