פסלי אבן

©2019 גדי כפיר

גובה בפנים' מאחור

חומר: הוניקס מפקיעין