©2019 גדי כפיר

פסלי אבן

חסום' 1 חומר: אבן גיר'

42 X 30 X 10 מדות