סיפורים

בעמוד זה יפורסמו בעתיד סיפורים שכתבתי וכאלו שעוד אכתוב.

 

©2019 גדי כפיר