©2019 גדי כפיר

סיפורים

בעמוד זה יפורסמו בעתיד סיפורים שכתבתי וכאלו שעוד אכתוב.