משחקי מלחמה

הדרך לניצחון
שחמט בולשביקי

©2019 גדי כפיר

שחמט תשבי

הדמויות במשחק לקוחות מתוך החיים ברוסיה בתקופה הבולשיביקית: המלך והמלכה איכרים הכומר, אופה , הדוו : החיילים