©2019 גדי כפיר

משחקי מלחמה

הדרך לניצחון
שחמט בולשביקי
שחמט תשבי

הדמויות במשחק לקוחות מתוך החיים ברוסיה בתקופה הבולשיביקית: המלך והמלכה איכרים הכומר, אופה , הדוו : החיילים