משחקי מלחמה

הדרך לניצחון
שחמט בולשביקי

©2019 גדי כפיר

גרסה עברית

נתקבלה מהגברת מיכל שחר ממוצא