פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

'אדם ,נחש ותפוח'

חומר: עץ פקאן מביתי הישן