©2019 גדי כפיר

פסלי עץ

'אדם ,נחש ותפוח'

חומר: עץ פקאן מביתי הישן