פסלי עץ

©2019 גדי כפיר

שניים מהטבע' חומר: עץ'

מימין: אורן משריפת הכרמל, 2010 20X5X5 מדות משמאל: קנה מעמק הירדן